جمهوری اسلامی ایران
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل
   
  • خدمات و فرآیندهای سازمانی
  •  
  • فهرست خدمات و فرآیندهای سازمانی
   صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

   صدور مجوز اعزام های برون مرزی رویدادهای ورزشی بین المللی

   شناسه : 17011340000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت برای کلیه تیم های ورزشی و افرادی که از طریق ستاد به رویدادهای بین المللی اعزام می گردند مجوز صادر شده و مدیریت می شوند. رویدادها شامل مواردی نظیر مسابقات ورزشی، اردوهای تدارکاتی، کنفرانس ها و سمینارها، مجامع بین المللی و ... می گردد.
   صدور و تمدید مجوز اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد

   صدور و تمدید مجوز اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد

   شناسه : 17061335000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   صدور اعتبارنامه تخصصی سازمان های مردم نهاد جوانان که سازمان های مردم نهاد جوانان به سازمان هایی گفته می شود که برای انجام فعالیت و ارائه خدمات داوطلبانه در عرصه های تربیتی جوانان با مشارکت جوانان و بر اساس مدیریت جوانان با استناد به موضوع ماده صد و دوازده قانون برنامه چهارم توصعه اقتصادی، اجتماعی و ...
   صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج تحکیم خانواده

   صدور مجوز مراکز مشاوره تخصصی ازدواج تحکیم خانواده

   شناسه : 19041343000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
   در این خدمت با توجه به ضوابط مندرج در آیین نامه برای متقاضیان حقیقی و حقوقی واجد شرایط، مجوز تاسیس مرکز مشاوره ازدواج و تحکیم خانواده صادر می گردد. مدت زمان اعتبار مجوزها 2 سال می باشد.
   صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

   صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها

   شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت برای متقاضیانی که موافقت اصولی با زمین یا بدون زمین خود را دریافت کرده اند مجوز بهره برداری از باشگاه صادر می گردد، که اعتبار این مجوز 3 الی 5 سال می باشد. صدور مجوزها و عمل نظارت از طریق ادارات کل استانی صورت می گیرد.عمل نظارت بر باشگاه ها و استخرهای ورزشی از طریق دریافت و پاسخگویی به ...
   صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

   صدور مجوز بهره برداری از استخر و باشگاه ها و فضاهای ورزشی و نظارت بر آنها-صدور موافقت اصولی احداث با زمین

   شناسه : 17011339000نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   در این خدمت طبق مقررات برای متقاضیانی که دارای سند مالکیت زمین نیستند موافقت اصولی فاقد زمین صادر می گردد. دوره اعتبار این مجوز 1 سال می باشد.
   تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی هیئتها

   تایید و نظارت بر حسن اجرای تقویم ورزشی هیئتها

   شناسه : 17011337000نوع خدمت: خدمت به کسب و کار (G2B)
   در راستای نظارت برعملکرد مالی هیئتها و دریافت بودجه های حمایتی، هیئتهای ورزشی موظفند تقویم ورزشی سالانه خود را در پایان هر سال به معاونت ورزش قهرمانی و همگانی ارسال نموده و طی جلسات کارشناسی به تایید معاونت مورد نظر(بسته به نوع هیئتها)برسانند. پس از تایید تقویم ورزشی موظفند مطابق با آن در طول سال ...
   صدور کارت بیمه ورزشی

   صدور کارت بیمه ورزشی

   نوع خدمت: خدمت به شهروندان (G2C)
   باشگاه های ورزشی مکلفند با ارائه لیست ورزشکاران خود برای آنها درخواست صدور کارت بیمه ورزشی نمایند .این بیمه توسط فدراسیون پزشکی ورزشی انجام میگیرد و در استانها افراد با مراجعه به هیئت های پرشکی ورزشی از این خدمت بهره مند می گردند.
 اردبیل - اداره کل ورزش و جوانان
کلیه حقوق متعلق به وزارت ورزش و جوانان می باشد.